Disclaimer

Algemeen

WOZOmbudsman verleent u hierbij toegang tot www.wozombudsman.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen, logo’s, huisstijl en andere materialen die door WOZOmbudsman met de grootste zorg zijn samengesteld. WOZOmbudsman behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

WOZOmbudsman is verantwoordelijk voor de informatie die u op deze website aantreft. Het kan echter zijn dat er toch een onvolkomenheid vermeld staat. Indien u meent dat er onjuiste informatie vermeld staat dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen:

WOZOmbudsman, Noorderweg 2, 1221 AA Hilversum, 088-0242.024, info@wozombudsman.nl

Auteursrechten

Alle rechten van auteursrecht, merkenrecht en intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WOZOmbudsman. Deze informatie blijft eiegendom van WOZOmbudsman. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WOZOmbudsman, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan, zonder kennisgeving, van tijd tot tijd wijzigen.