WOZ-waarde en erfbelasting

Indien u afgelopen jaar een woning geërfd heeft en de WOZ-waarde is hoger is dan de marktwaarde betaalt u tot duizenden euro’s teveel aan erfbelasting. WOZOmbudsman is deskundig in het beoordelen en het verlagen van de WOZ-waarde van woningen. Wij vechten jaarlijks succesvol de WOZ-waarde van vele erfbelastingzaken aan middels bezwaar- en beroepsprocedures. Het belastingvoordeel bij een lagere WOZ-waarde kan voor u als erfgenaam oplopen tot tienduizenden Euro’s.

Zodra uw erfdeel of legaat hoger is dan de vrijstelling die voor u geldt, moet u erfbelasting betalen.

Schijven en tarieven erfbelasting 2021, successierechten, partner, kind:

Belaste deel van erfenis Partner, kind Kleinkinderen en verdere afstammelingen
€ 0 – € 128.751 10% 18%
€ 128.751 en meer 20% 36%

Bij een verlaging van de WOZ-waarde hoeft u dus minder belasting te betalen. Bijvoorbeeld: bij een verlaging van de woz-waarde van € 50.000 betaalt u als kind € 10.000 minder erfbelasting.

Derhalve loont het een deskundig bureau op het gebied van erfbelasting in de arm te nemen. Wij zullen de WOZ-waarde, in samenspraak met u, beoordelen en een bezwaar- of beroepsprocedure starten om deze te verlagen. Maak nu bezwaar!

Onze vergoeding:

Ook in geval van erfzaken maken wij gratis bezwaar voor u. Bij een gegrond bezwaar vergoedt de gemeente onze kosten. Bij een ongegrond bezwaar nemen wij de kosten voor onze eigen rekening. U betaalt dus nooit iets.

Het bezwaarschrift dient uiterlijk binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking door de gemeente te zijn ontvangen. Indien de termijn verstreken is, kunt u met ons contact opnemen om alsnog de mogelijkheden tot bezwaar te bespreken.

Aanmelding en documenten

Graag zullen wij uw zaak behandelen. U kunt zich aanmelden op de website waarbij u kunt aangeven dat het om een erfbelastingzaak gaat. Erfbelastingzaken vereisen van onze kant speciale aandacht daar het afwijkt van de reguliere bezwaarprocedures. Na aanmelding zullen wij u verzoeken de volgende documenten toe te sturen:

  1. WOZ-beschikking
  2. Verklaring van erfrecht
  3. Ondertekende machtiging (ontvangt u automatisch na aanmelding op onze website)
  4. Taxatieverslag gemeente (indien beschikbaar)
  5. Taxatierapport makelaar (indien beschikbaar)

Na ontvangst van de documenten zullen wij automatisch de bezwaarprocedure starten. Wij houden u regelmatig op de hoogte van voortgang van uw zaak. Mocht u nog vragen hebben over erfbelasting neemt u dan gerust contact op met onze erfbelastingdeskundige. Maak nu bezwaar!