Rekenvoorbeeld

WOZ-waarde €310.000
WOZ-waarde na bezwaar €280.000
Tarief OZB (percentage van de WOZ-waarde) 0,1650%
Eigenwoningforfait (percentage) 0,55%

Gemeentelijke belastingen

Aanslag bedrag OZB voor € 511 (€310.000 * 0,1650%)*
Aanslag bedrag OZB na € 462 (€ 280.000 * 0,1650%)*
Uw besparing per jaar € 49,-

Inkomstenbelasting

Eigenwoningforfait voor € 1.860 (€310.000 * 0,6%)*
Eigenwoningforfait na € 1.680 (€280.000 * 0,6%)*
Uw besparing per jaar € 73,- (bij 52% IB-schaal)