Werkwijze

U meldt zich via het aanmeldformulier op de website aan voor de beoordeling van uw WOZ-waarde. In uw aanmelding vermeldt u uw contactgegevens, de WOZ-waarde van uw woning en reden(en) van bezwaar. In het aanmeldformulier vindt u een uitgebreide lijst met redenen van bezwaar. Na aanmelding ontvangt u een bevestigings-email.

Voor uw gemak kunt u bij uw aanmelding de volmacht direct digitaal ondertekenen. De volmacht is benodigd om namens u bezwaar en beroep te kunnen maken. Mocht u de volmacht rustig thuis willen ondertekenen dan sturen wij u deze per email en/of post toe.

Wij gebruiken uw volmacht alleen voor de bezwaar- en beroepsprocedure tegen de WOZ-aanslag 2019. Uw volmacht wordt dus nooit voor toekomstige WOZ-aanslagen of doeleinden gebruikt. Maak direct gratis bezwaar!

Na ontvangst van de machtiging stelt WOZOmbudsman direct uw bezwaarschrift op en dient dit in bij uw gemeente. U ontvangt tegelijkertijd per email een kopie van het bezwaarschrift. Wij hebben veel ervaring met het voeren van bezwaarprocedures tegen een te hoge WOZ-waarde. Wij onderbouwen uw bezwaarschrift met vergelijkbaar verkochte woningen in uw wijk en recente jurisprudentie. Daarnaast verwerken wij uw specifieke argumenten voor verlaging van de WOZ-waarde in het bezwaarschrift.

Zodra wij de uitspraak van de gemeente op het bezwaarschrift ontvangen informeren wij u dienovereenkomstig. Onze ervaring leert dat veel gemeenten uw WOZ-waarde verlagen mits een verlaging goed is onderbouwd. Mocht uw gemeente uw bezwaar onterecht afwijzen dan starten wij voor u gratis een beroepsprocedure om de WOZ-waarde alsnog te verlagen. Maak nu bezwaar!